top of page

סקר עמדות הציבור

לקראת הבחירות, חוקרי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בשיתוף עם מכון הייעוץ והמחקר סאפיו, ערכו סקר עמדות סביבתיות בציבור. ממצאי הסקר מלמדים כי סוגיות ליבה סביבתיות חשובות מאוד לציבור הישראלי.

WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.35.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.36.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.36 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.36 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.22.05.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.22.23.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-26 at 10.20.36 (3).jpeg
bottom of page