top of page
לבחור ירוק ירוק-01.png

איך בנינו את ״המדד הירוק״

shutterstock_746582149.jpg

التصنيف الأخضر

שותפים לבניית המדד הירוק

המדד הירוק פותח ע"י מטה "לבחור ירוק" בשיתוף עם מחאת הנוער למען האקלים, מגמה ירוקה, אירגון 15 דקות 

 

מהו המדד הירוק?

המדד הירוק הוא כלי כמותי המודד את המחויבות של המפלגות השונות להגנת הסביבה והתמודדות עם משבר האקלים, ומשקף אותה לציבור. המדד נועד לתת לבוחרים ולבוחרות אמצעי פשוט ונגיש להשוואה בין המפלגות לפי התייחסותן ומידת מחויבותן לנושאים חשובים אלה.

 

ממה מורכב המדד?

המדד מורכב מסקירת הפעולות שביצעו חברי המפלגות המכהנים בכנסת ו\או בממשלה בשנתיים האחרונות, הקשורות לנושאי האקלים והסביבה (80%) וכן ממענה המפלגות על שאלון העוסק באג'נדה הסביבתית שלהן, שנשלח אליהן ע"י מטה "לבחור ירוק" (20%).

 

מרכיב סקירת הפעולות

סקירת הפעולות מהווה את המרכיב העיקרי של המדד, ומשקפת את מחויבות המפלגות הלכה למעשה, בפעולות חקיקה והחלטות ממשלתיות שהתקבלו במהלך כהונתם בכנסת ה23 ובכנסת ה24, ובממשלות ה-35 וה-36. כל פעולה קיבלה ניקוד - חיובי לפעולות סביבתיות או שלילי לפעולות אנטי-סביבתיות. כמות הניקוד נקבעה לפי מידת ההשפעה של הח"כ או השר/ה לקידום העובדות בשטח, וכן לפי מידת ההשפעה של תוצאות ההחלטה על הסביבה - לטוב או לרע.

הניקוד של כל מפלגה הוא סכום ניקוד המועמדים החברים בה. ח"כים שתרמו משמעותית לניקוד לחיוב או לשלילה, ולא צפויים לכהן בכנסת ה25, בין אם כי פרשו מהפוליטיקה ובין אם כי הינם משובצים במקומות גבוליים או לא ריאליים ברשימה, שוקללו במשקל מופחת לפי העניין. תיעוד הפעולות הפרלמנטריות נלקח מאתר הכנסת, ותיעוד הפעולות הממשלתיות נלקח מאתרי משרדי הממשלה.

קטגוריות לאג'נדה הסביבתית - ופירוט הפעולות הרלוונטיות

 

כלכלה (השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה, הייטק)

עידוד השקעות אחראיות, קידום תעסוקה במקצועות ירוקים, עידוד יזמות ירוקה, קידום עבודה מהבית ותעסוקה ירוקה, מפרץ חיפה; ניהול ביקושים באמצעות סבסוד צולב: צריכת ייתר תסבסד צריכת בסיס הכרחית (צמצום צריכת אנרגיה, מים ומוצרים חד פעמיים)

 

אנרגיה

גז והגדלת התלות בו (תמריצים, רשיונות קידוח, הקלות כספיות)-שלילי מאוד, הסכם קצא"א, הצבת יעדי אנרגיה מתחדשת, תמריצים לשימוש באנרגיה מתחדשת וקידום פיילוטים, אגירה, הסכמים עם מדינות שכנות, הפסקת קידוחי גז ונפט, חקיקה לניהול ביקושים (צמצום צריכת אנרגיה) ותקציבים להתייעלות אנרגטית

 

תחבורה

הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, הגדלת השקעה ותקציבים לתחבורה ציבורית, הגדלת השקעה בתחבורה נקייה, הורדת מכסים על מכוניות חשמליות והעלאה של מכסים על מכוניות מזהמות, קביעת יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה, עידוד וקידום הליכה, קידום נתיבי תחבורה ציבורית, קידום שימוש באופניים והוספת שבילי אופניים, פינוי התחנה המרכזית בתל אביב, קידום המטרו, חישמול תחבורה ציבורית ורכבות.

 

תזונה וחקלאות

קידום תזונה מהצומח וטבעונות, צעדים להפסקת המשלוחים החיים, הטלת מכסים ביבוא משלוחים חיים ובשר לסוגיו. איסור ייבוא של בשר ממקומות בהם הוא תורם לבירוא יערות, חיזוק החקלאות המקומית, הגדלת ביטחון תזונתי, הפסקת מכסות ממשלתיות לחלב, ביצים ועוף. הקצאת תקציבים לפיתוח מקבילות בשר וחלב מהצומח ולתמיכה במפעלים המייצרים אותם. טיפול בזיהום ממשקי החי, ובכלל זה הפסקת הפליטה של גורמי זיהום והפיזור של גוויות בסביבה, והכל לפי העיקרון "המזהם משלם". ש לאמץ בחקיקה שיטה בטוחה ושקופה לקביעת הכמות המרבית הבטוחה לשאריות חומרי הדברה בפירות וירקות. לשאוף לאחוז חריגות המתיישב עם המגמה העולמית (פחות מ3%). הגברת האכיפה בתחום ההדברה. שימור קרקע חקלאית. מכמורת וחקלאות ימית, קידום ההגנה על בעלי-חיים

 

עירוניות

הצללה במרחב העירוני, הגנה על עצים בוגרים, צמצום בנייה צמודת קרקע, הגדלת וציפוף ערים, החלת תקנים ל"בנייה ירוקה" עבור מבנים ותשתיות, תכנון והקמה של שכונות חיים בתחום 1000 מ' או 15 דקות הליכה, החלשת כח הותמ"ל

 

חינוך אקלימי וסביבתי

הכנסת תכנים לימודיים למערכת החינוך, הכשרת כלל הצוות החינוכי ללימוד משבר האקלים, השקעת תקציבים משמעותיים לפיתוח תכנים והכשרת הצוות החינוכי, כניסת גורמים מזהמים ועסקיים למערכת החינוך, סביבת לימודים מקיימת

 

הפחתת פליטות

חקיקה והחלטות ממשלה הנוגעות להסכם פריז ויעדים להפחתת פליטות לסקטורים השונים. מס פחמן, חוק האקלים

 

פסולת

פלסטיק, פלסטיק חד פעמי, מיחזור, הטמנה

 

הגנה על שטחים פתוחים

הפסקה של בניית ישובים חדשים, זיהום קרקעות וטבע , שריפות, הגברת ההגנה על המגוון הביולוגי, הגנה מפני מינים פולשים, הגברת הגנה על שמורות טבע וערכי טבע מוגנים .   

 

הגנה על ים ונחלים

בנייה על חופים, הגנה על נחלים וחופים, הפסקת זיהום ים ונחלים בשפכים וביוב, הפסקת קידוחי גז ונפט, היערכות לתרחיש זיהום ימי קיצון, שמורות ימיות הוצאת דייגי מכמורת וחיזוק הפיקוח והאכיפה על תקנות הדיג ותקנות למניעת זיהום ים

 

אדפטציה

הקמת גוף מתכלל ומתוקצב להיערכות להשלכות המשבר, היערכות לאירועי קיצון, הכרה במשבר האקלים כאיום אסטרטגי ע"י המל"ל ורח"ל, רגולציה ותכנית אב בתחום הניקוז, חיזוק ייצור חקלאי ואספקת מזון, הטמעת משבר האקלים בתכנון, חיזוק מערך הכבאות והעברת תקנות על אזורי חיץ, מיפוי אוכלוסיות פגיעות, ניטור מחלות ומגיפות שיכולות להתפשט יותר עקב משבר האקלים, רווחה (צדק אקלימי)

מקרא נקודות - ניקוד המקסימום עבור כל פעולה

(הניקוד הוא ניקוד מקסימום לחיוב או לשלילה, למעט שורת המועמד הסביבתי שבה הניקוד קבוע).

שאילתא, יוזמ.ת דיון (הצעה לסדר היום) - 1

החלטת ממשלה - 3

הצעת חוק שלא עברה בקריאה ראשונה (הוסרה מסדר היום, הונחה על שולחן הכנסת, עברה בקריאה טרומית) - 1

הצעת חוק שעברה קריאה ראשונה בלבד - 4

פעולות תקציביות בתוך משרדים - 5

הצעת חוק שעברה בקריאה שלישית, צווים, תקנות, הסכמים בין מדינות - 7

 

מועמד סביבתי בבחירות הקרובות

מקום גבוה(עד מקום שלישי במפלגה שמקבלת עד 10 מנדטים על פי הסקרים העדכניים, או חמישי במפלגה שמקבלת למעלה מ-10 מנדטים על פי הסקרים העדכניים): 5 נק'

מועמד במקום ריאלי אבל לא גבוה: 3 נק'

מועמד במקום גבולי (יכול להיות שלא יגיע לכנסת): +1

מועמד במקום לא ריאלי\ללא מועמד סביבתי: -5 (מינוס 5)

שקלול ח"כים שלא צפויים לכהן או משובצים במקום גבולי ברשימה (לפי הסקרים) - הוחל על מועמדים בעלי ניקוד משמעותי (לחיוב או לשלילה), ועל הפעולות שמשויכות אך ורק להם.

סטטוס חה"כ ושקלול הנקודות - מס' הנקודות שנספרו במקום כל נקודה של חה"כ

פרש.ה מהפוליטיקה/מהמפלגה - 0.9

משובץ במקום גבולי לפי הסקרים - 0.75

הורד.ה במפלגה למקום לא ריאלי לפי הסקרים - 0.5

מרכיב השאלון

השאלון שנשלח למפלגות משקף את הצהרת כוונותיהן לכנסת הקרובה (ה25), ואת המחויבות שלהן לנושאי האקלים והסביבה בקמפיין הבחירות הנוכחי. השאלון עסק בנושאים מגווניםהבאים:. לשם שקלול תשובות המפלגות במדד, התייחסנו לחמישה נושאים עיקריים:

  1. תחבורה והתניידות - נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי הליכה ואופניים, חשמול התחבורה הציבורית וחוק המטרו.

  2. חוק אקלים - קידום החוק בכנסת הבאה; בעד תקציב ייעודי לחוק; תמיכה בחיוב כלל משרדי הממשלה להכנת תכניות להפחתת פליטות; הערכת סיכון אקלימית מחייבת; התייחסות בחוק להיערכות למשבר האקלים; התייחסות בחוק לצדק חלוקתי והקטנת אי השוויון האקלימי.

  3. מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים - תמיכה ביעדים מחייבים ותוכנית מתוקצבת לשיקום אקולוגי, וחיזוק ההגנה על הטבע והמגוון הביולוגי בישראל; תמיכה ביעד של 30% שמורות טבע ימיות, פעולה לשיפור ההגנה על הים התיכון; פעולהבעניין חקיקה למניעת כניסת מינים פולשים; הוצאת ספינות המכמורת

  4. אנרגיה מתחדשת - הצבת יעדים גבוהים, כולל יעדי ביניים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים; הורדת חסמים לקידום אנרגיה מתחדשת.

  5. הגנה ממזהמים- מחוייבות להצבת יעדי הפחתת פליטות לטווח הארוך והבינוני; סגירת התעשייה המזהמת בחיפה, והצבת תאריך יעד לסגירה; קצא"א- צינור RED MED; הפקת פוספטים בשדה בריר; קידום פרוייקטי פצלי שמן באורון וברותם; הרחבת הפעילות של 4 היחידות הגזיות המזהמות בתחנת הכח אשכול; שריפת פחם בתחנת הכח הפחמית בחדרה; אזורי התעשייה בצפון אשדוד ובדרום אשקלון

 

המפלגות קיבלו ניקודציון על המענה לשאלון, בין 0 ל20 נקודות, לפי מידת המחויבות הניכרת בתשובותיה.ן (מפלגות שלא שלחו מענה קיבלו ציון 0). על כל אחד מהנושאים, המפלגה קיבלה מציון הנע בין 0-4, בהתאם לתשובה שהתקבלה. יש לציין כי רק 3 מפלגות ענו על השאלון על פי הפורמט שבו הוא נשלח. מפלגות אשר שלחו תגובה מסכמת, או שהפנו למצע המפלגה, קיבלנו ניקוד חלקי. מפלגות אשר לא הגיבו כלל לשאלון קיבלו אפס נקודות.

 

שקלול סופי:

המדד הכולל חושב לפי הנוסחה הבאה, על מנת להתאים את סדרי הגודל בין ציוני סקירת הפעולות שהתקבלו בפועל והציון בשאלון ולתת תמהיל של כ80%-20% במקרי הקיצון.

Index = 0.8*p+(2*s-10)

כאשר Index הוא ציון המדד הסופי, p הוא ציון סקירת הפעולות וs הוא ציון השאלון.

לבסוף בוצע עיגול של הציון לכפולה קרובה של 10, על מנת למנוע הטיות הנובעות מהבדלים קטנים הנמצאים בטווח שגיאת האנוש.

bottom of page